Klachten & Calamiteiten

Klachten

woof-o doet er alles aan om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Wanneer je tóch een keer niet tevreden bent over mijn dienstverlening, kan je hiervan een melding maken of een klacht indienen.

Melding maken/klacht indienen

Het maken van een melding kan telefonisch bij Stefanie Blomberg op nummer 06-11399779

Het indienen van een klacht dient schriftelijk te gebeuren bij Stefanie Blomberg, email adres stef@woof-o.nl

Registratie klacht en behandelingstermijn

Bij het indienen van een klacht zal je zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken een inhoudelijke reactie krijgen.

Klacht niet naar wens behandelt?

Indien uw klacht niet naar wens wordt afgehandeld, kunt u zich richten tot de brancheorganisatie SPPD.

Calamiteiten

Autopech

Bij pech met mijn bus tracht ik zo snel mogelijk vervangend vervoer te regelen. Het vervoersmiddel met pech is verzekerd en zal naar een garage worden afgesleept.

Warmte

Ik zorg er in ieder geval voor dat er te allen tijde voldoende bescherming aanwezig is voor de honden om oververhitting of onderkoeling tegen te gaan.

De bus is voorzien van airco en ventilatie.

Tevens hanteert woof-o een hitteprotocol die bij de intake maar ook elk jaar in het begin van de zomer aan alle klanten wordt verstrekt.

Bijtincident

Bij een bijtincident worden de betrokken honden direct geïsoleerd en nagekeken op verwondingen, wanneer noodzakelijk rijd ik direct door naar een beschikbare dierenarts. Ik stel de betrokken eigenaren zo spoedig mogelijk op de hoogte van het incident en overleg enkel indien mogelijk alvorens naar een Dierenarts te rijden. Dat kan dus de dierenarts van de eigenaar of de meest dichtbij zijnde zijn.

Verwonding of ongemak

Doordat ik de honden dagelijks of wekelijks zie vallen verandering in gedrag maar ook in lichaamshouding op, ongemak of een verwonding zal ik opmerken en na constatering hiervan dit melden bij de eigenaar.

Vermissing

Angstige honden of honden die graag op eigen houtje erop uit gaan blijven aan de lange lijn.
Honden bij wie de kans op vluchten bestaat zullen bovendien voorzien zijn van een track & trace.

Mocht er onverhoopt een hond vermist raken, handel ik als volgt:

  • Ik tracht de hond zelf te vinden, maar contact direct de eigenaren.
  • Tijdens de zoektocht sta ik in constant contact met medebosgebruikers via verschillende app- en facebookgroepen.
  • Mocht de hond binnen aanneembare tijd niet worden gevonden maak ik een melding bij alle omliggende Dierenambulances, plaats een oproep op sociaal media en schakelen eventueel een zoekteam in.